Home ] BUPNS Series 1 ] BUPNS Series 2 ] BUPNS Series 3 : Ainm ] Ainm: Index to Contents ]

Ainm Volume 1 ] Ainm Volume 2 ] Ainm Volume 3 ] Ainm Volume 4 ] Ainm Volume 5 ] Ainm Volume 6 ] Ainm Volume 7 ] Ainm Volume 8 ] Ainm Volume 9 ] [ Ainm Volume 10 ] Ainm Volume 11 ] Ainm Volume 12 ]

 

AINM - VOLUME TEN

CONTENTS

Patrick McKay

SCOTS INFLUENCE ON ULSTER TOWNLAND NAMES                                                                                         1-26

Tomás G. Ó Canann

SURVEYING COUNTY DONEGAL                                                                                                                          27-100

Diarmuid Ó Murchadha

OLLARBHA: AINM ABHANN I gCONTAE AONTROMA                                                                                      101-09

Mícheál B. Ó Mainnín

A ‘PRINCIPALL IRISH NAME’ IN THE BARONY OF

ARMAGH: THE UÍ MHARTANÁIN AND BALLYMARTRIM                                                                                  111-23

Padraig Ó Riain

IN SALUTE OF NOLLAIG Ó MURAÍLE’S EDITION OF

LEABHAR MÓR NA nGENELACH                                                                                                                             125-32

REVIEWS

Paul Tempan

Ó LYON GO DÚN LÚICHE. LOGAINMNEACHA SAN OIDHREACHT CHEILTEACH (ÓMaolfabhail)                                                                                                                                                               133-38

Kay Muhr

HISTORICAL MAPS OF IRELAND (Swift)                                                                                                                138-46

Nollaig Ó Muraíle

HISTORICAL DICTIONARY OF GAELIC PLACENAMES                   

(Ó Riain, Ó Murchadha, Murray)                                                                                                                                    146-51

Kevin Murray

PLACE-NAMES OF NORTHERN IRELAND 8:

FERMANAGH I (McKay)                                                                                                                                            151-54

SUPPLEMENT

Paul Tempan

SURVEYS OF IRISH PLACE-NAMES: A BIBLIOGRAPHY                                                                                    157-234